Det innkalles herved til årsmøte i BMWCCN Østfold.
Sted: Sarpsborg Bowlingsenter
Dato: 19. februar 2015
Tid: 18:30

Innkomne forslag må være styret i hende senest 10. februar. (thb@sarpsborg-bowlingsenter.no)

BMW CCN Østfold

Innkalling til årsmøte 19.02.2015

 

BMW CCN Østfold ble dannet 17. oktober 2012. Som registrert medlem av BMW CCN Østfold inviteres du herved til Årsmøte i klubben.  Distriktsklubben for Østfold har pr. dags dato 200 medlemmer!

Sted: Sarpsborg Bowlingsenter

Dato: 19. februar 2015

Tid: 18.30

Det ordinære årsmøtet for BMWCCN Østfold skal behandle sakene i følgende orden:

1. Godkjenne det fremmøtte Årsmøtet

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen

3. Godkjenne saksliste og forretningsorden

4. Behandle årsberetning

Godkjenning av årsberetning

5. Behandle revidert regnskap

Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år

Gjennomgang av budsjettforslag

Fastsette økonomiske betingelser for klubbens tillitsmenn for kommende år

Behandle innkomne forslag av økonomisk karakter

Vedtak om BMW CCN Østfold sine aktiviteter de neste 12 måneder.

Godkjenning av regnskap og budsjett

6. Behandling av innkomne forslag av ikke-økonomisk karakter

7. Valg av medlemmer til klubbstyre, revisorer, web-kontakt, kontakt for Fahrfreude og valgkomité

8. Valg av delegater til HK-årsmøtet (28. mars 2015)

 

BMW CCN Østfolds e-postadresse er ostfold@bmwccn.no

 

Med vennlig hilsen

For BMW CCN Østfold

Tom Heine Bjercke og Øivind Fladeby