BMWCCN østfold avholdt årsmøte 30.01.2014.

Møtet ble godt og effektivt gjennomført av Tom Heine Bjercke.

Takk til alle fremmøtte!

Styret!